ACF Pro

2 bài viết

Tạo Slider tùy chỉnh với ACF Pro

Tạo Slider trong Flatsome đơn giản, dễ cập nhật, tương thích với các thiết bị với ACF Pro 1. Tạo Slider hình ảnh với hai phiên bản Desktop – Tablet và Mobile Bước 1: Tạo Field Group và đặt tên, ví dụ: Slider Chú ý chọn Location phù hợp để tiến hành gọi các trường. . .

Hiển thị danh sách bài viết được chọn bằng ACF Pro

Đôi khi, chúng ta muốn chọn thủ công một số bài viết để hiển thị ra ngoài Trang chủ, Sidebar hay ở mỗi bài viết để điều hướng người đọc lựa chọn xem những bài viết này. Có nhiều cách để thực hiện việc này, như dùng plugin chuyên dụng, dùng widget hay sử dụng. . .

Danh mục bài viết

Khám phá những nội dung mới nhất