Dự án

1 bài viết

Độ lại theme Dr.Patterson trên WordPress sử dụng Theme Flatsome

Dự án VitaClinic được xây dựng trên nền tảng WordPress, sử dụng theme Flatsome và lấy ý tưởng từ mẫu Website Dr.Patterson được tìm thấy trên Themeforest Nguồn: https://patterson.themerex.net Demo: https://vitaclinic.forestjump.com.vn Trang chủ ACF JSON [ { “key”: “group_661cce9f208c6”, “title”: “Trang chủ”, “fields”: [ { “key”: “field_661ccea06f1a8”, “label”: “Slider”, “name”: “”, “aria-label”: “”, “type”: “tab”,. . .

Danh mục bài viết

Khám phá những nội dung mới nhất