Flatsome Elements

Tổng hợp kinh nghiệm custom các element của theme Flatsome

2 bài viết

Thêm thẻ H1 vào Logo cho Website WordPress sử dụng Theme Flatsome

Theo checklist kỹ thuật chuẩn SEO, thẻ H1 của Trang chủ website thường được đặt vào Logo. Dưới đây là cách để bạn có thể dễ dàng thêm thẻ H1 vào Logo cho Website WordPress sử dụng Theme Flatsome. Bước 1: Copy file element-logo.php từ thư mục themes > flatsome > template-parts > header >. . .

Hiển thị Popup khi bấm vào nút Call to Action

Đoạn code đơn giản để hiển thị Popup sau khi bấm vào nút hoặc link kêu gọi hành động, sử dụng element có sẵn của theme Flatsome. . . Bước 1: Chọn nút hoặc text và đặt link để mở popup. Cấu trúc link dạng (Ví dụ): #mopopup Bước 2: Chèn đoạn code sau đây. . .

Danh mục bài viết

Khám phá những nội dung mới nhất