post grid

Hiển thị danh sách bài viết dạng Grid trong Flatsome bằng Code PHP tùy chỉnh

Để hiển thị danh sách bài viết theo dạng Grid trong danh mục bài viết hay thẻ tag trong Flatsome, hãy làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Vào Theme Options > Blog > Blog Layout Chuyển đến phần Posts Layout, cho 1 loại hiển thị bất kỳ, ví dụ List Bước 2: Copy file. . .

Danh mục bài viết

Khám phá những nội dung mới nhất