danh sách bài viết

Hiển thị danh sách bài viết dạng Grid trong Flatsome bằng Code PHP tùy chỉnh

Để hiển thị danh sách bài viết theo dạng Grid trong danh mục bài viết hay thẻ tag trong Flatsome, hãy làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Vào Theme Options > Blog > Blog Layout Chuyển đến phần Posts Layout, cho 1 loại hiển thị bất kỳ, ví dụ List Bước 2: Copy file. . .

Hiển thị danh sách bài viết được chọn bằng ACF Pro

Đôi khi, chúng ta muốn chọn thủ công một số bài viết để hiển thị ra ngoài Trang chủ, Sidebar hay ở mỗi bài viết để điều hướng người đọc lựa chọn xem những bài viết này. Có nhiều cách để thực hiện việc này, như dùng plugin chuyên dụng, dùng widget hay sử dụng. . .

Danh mục bài viết

Khám phá những nội dung mới nhất