logo

Thêm thẻ H1 vào Logo cho Website WordPress sử dụng Theme Flatsome

Theo checklist kỹ thuật chuẩn SEO, thẻ H1 của Trang chủ website thường được đặt vào Logo. Dưới đây là cách để bạn có thể dễ dàng thêm thẻ H1 vào Logo cho Website WordPress sử dụng Theme Flatsome. Bước 1: Copy file element-logo.php từ thư mục themes > flatsome > template-parts > header >. . .

Danh mục bài viết

Khám phá những nội dung mới nhất