Độ lại theme Dr.Patterson trên WordPress sử dụng Theme Flatsome

Dự án VitaClinic được xây dựng trên nền tảng WordPress, sử dụng theme Flatsome và lấy ý tưởng từ mẫu Website Dr.Patterson được tìm thấy trên Themeforest Nguồn: https://patterson.themerex.net Demo: https://vitaclinic.forestjump.com.vn Trang chủ ACF JSON [ { “key”: “group_661cce9f208c6”, “title”: “Trang chủ”, “fields”: [ { “key”: “field_661ccea06f1a8”, “label”: “Slider”, “name”: “”, “aria-label”: “”, “type”: “tab”,. . .

Hiển thị bài viết cùng danh mục ở trang chi tiết bài viết trong Flatsome

Bài viết chia sẻ cách thêm đoạn code phù hợp để hiển thị bài viết cùng danh mục ở cuối mỗi bài viết trong website wordpress sử dụng theme Flatsome Đặt đoạn code sau vào vị trí muốn hiển thị bài viết cùng danh mục Bài cùng danh mục dạng danh sách <!— Bài viết. . .

Thêm thẻ H1 vào Logo cho Website WordPress sử dụng Theme Flatsome

Theo checklist kỹ thuật chuẩn SEO, thẻ H1 của Trang chủ website thường được đặt vào Logo. Dưới đây là cách để bạn có thể dễ dàng thêm thẻ H1 vào Logo cho Website WordPress sử dụng Theme Flatsome. Bước 1: Copy file element-logo.php từ thư mục themes > flatsome > template-parts > header >. . .

Tổng hợp một số mẫu Contact Form với Contact Form 7 cho website WordPress sử dụng theme Flatsome

Contact Form 7 là một plugin tạo contact form rất phổ biến trong thiết kế website WordPress. Ưu điểm của plugin này là khá nhẹ nhàng nhưng lại khó sử dụng đối với “tay mơ” do không sử dụng tính năng kéo thả trực quan. Trong bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ với. . .

Hiển thị lượt xem bài viết hoặc sản phẩm không cần dùng plugin

Để bài viết hoặc sản phẩm có thêm độ “trust” cho người đọc, chúng ta có thể cho hiển thị lượt xem tại vị trí phù hợp. Để làm được điều này, bạn có thể sử dụng plugin như Post Views Counter hoặc sử dụng code PHP theo chia sẻ dưới đây Bước 1: Thêm. . .

Hiển thị Popup khi bấm vào nút Call to Action

Đoạn code đơn giản để hiển thị Popup sau khi bấm vào nút hoặc link kêu gọi hành động, sử dụng element có sẵn của theme Flatsome. . . Bước 1: Chọn nút hoặc text và đặt link để mở popup. Cấu trúc link dạng (Ví dụ): #mopopup Bước 2: Chèn đoạn code sau đây. . .

Tổng hợp Code phải dùng

Tổng hợp những đoạn Code PHP cần dùng khi thiết kế Website WordPress sử dụng Theme Flatsome kết hợp với Plugin ACF Pro Home Slider with Images <!— Slider —> <?php if(!wp_is_mobile()) : if(have_rows(‘desktop_slider’)) : ?> <div class=”homeslider row row-collapse row-full-width slider slider-nav-simple slider-nav-large slider-nav-light slider-style-normal slider-show-nav” data-flickity-options='{“imagesLoaded”: true, “groupCells”: “100%”, “dragThreshold” : 5, “cellAlign”:. . .

Hiển thị danh sách bài viết dạng List trong Flatsome bằng Code PHP tùy chỉnh

Để hiển thị danh sách bài viết theo dạng List trong danh mục bài viết hay thẻ tag trong Flatsome, hãy làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Vào Theme Options > Blog > Blog Layout Chuyển đến phần Posts Layout, cho 1 loại hiển thị bất kỳ, ví dụ List Bước 2: Copy file. . .

Hiển thị danh sách bài viết dạng Grid trong Flatsome bằng Code PHP tùy chỉnh

Để hiển thị danh sách bài viết theo dạng Grid trong danh mục bài viết hay thẻ tag trong Flatsome, hãy làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Vào Theme Options > Blog > Blog Layout Chuyển đến phần Posts Layout, cho 1 loại hiển thị bất kỳ, ví dụ List Bước 2: Copy file. . .

Cấu hình Google VPS để đăng nhập SSH

Để kết nối SSH với VPS Google cloud không dễ dàng như những nhà cung cấp khác vì cơ chế bảo mật của google. Tất nhiên là để bỏ cái bảo mật đó cũng không khó lắm tuy nhiên lại rất phiền phức mỗi khi tạo lại VPS mới.. Hôm nay Sói sẽ hướng dẫn. . .

Danh mục bài viết

Khám phá những nội dung mới nhất